Jednostupňový vývozní postup

Co je jednostupňový vývozní postup?

Jednokrokový vývozní postup se vztahuje na vývoz zboží ve formě malých zásilek. Jedná se o zboží:

  • , jejichž hodnota nepřesahuje 3 000 eur,
  • , na které se nevztahují obchodněpolitická opatření podle zahraničněobchodního zákona (např. požadavek na vývozní licenci) ani právo o regulaci trhu (např. požadavek na licenci) a
  • , jejichž vývoz není v rozporu s omezeními a omezeními (např. zákon o odpadech nebo ochraně druhů) a
  • kdy je země určení nevystavena opatřením o embargu.

V tomto případě mohou být zboží předložena přímo na celním úřadu výstupu a vývozní prohlášení může být tam elektronicky předáno.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down