Internetové vyhlášení o vývozu (IAA)

Co je Internetové vyúčtování o exportu?

Německá celní správa nabízí možnost vytvářet celní deklarace pro uvolnění zboží do oběhu prostřednictvím internetu - také známé jako internetová vývozní deklarace (IAA). Online nápovědná funkce podporuje ty, kteří se podílejí na zadávání svých deklaračních údajů. Deklarace je poté třeba pouze vytisknout a podepsat před jejím předložením příslušnému celnímu úřadu spolu se všemi potřebnými dokumenty. Zde jsou deklarační údaje zpracovány před vydáním konečného rozhodnutí o dovozním cla. Osoba, kterou se to týká, může na neformální žádost kdykoli prostřednictvím internetového informačního systému získat přístup k informacím.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down