GSP (Systém obecných preferencí)

Co znamená GSP?

GSP (Generalizovaný systém preferencí) je nástrojem obchodní politiky Evropské unie, který poskytuje rozvojovým zemím takzvané tarifní preference, tj. snížení nebo zrušení dovozních cel. Tyto preference se vztahují na dovoz hotových průmyslových výrobků a zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z příslušné rozvojové země.

Cílem GSP je pomoci rozvojovým zemím zvýšit jejich prodeje na trzích industrializovaných zemí. Mělo by jim také pomoci rozvíjet nový obchodní potenciál. Nařízení o Generalizovaném systému preferencí Evropské unie je časově omezeno: každých deset let se reviduje. Pro využití celních výhod je nutné se registrovat v takzvaném systému REX.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down