Exkluzivní hospodářská zóna (EEZ)

Co je to výlučná ekonomická zóna?

Exkluzivní ekonomická zóna (EEZ) je mořská oblast směrem k moři od pobřežního moře až po 200 námořních milový limit. Německé vody Baltského a Severního moře jsou rozděleny na takzvané pobřežní moře a exkluzivní ekonomickou zónu. Pobřežní moře je německým suverénním územím: podléhá tak jurisdikci příslušného spolkového státu.

EEZ na druhé straně navazuje na volné moře, které slouží pro dopravu mezi státy: jejich svobodné užívání v rámci dopravního práva tvoří základ pro veškerý světový obchod. V Baltském a Severním moři je Exkluzivní ekonomická zóna v podstatě totožná s takzvaným německým kontinentálním šelfem.

Zpět na slovník

Další otázky? Máme odpovědi!

Copyright ©2023 Gerlach Customs
chevron-down