Отпечатък

Правна информация

Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД
ул. Капитан Димитър Списаревски №24
1592, София, България 

Телефон: +359 2 9707870
info@bg.gerlachcs.com 

Управители: 
Калоян Стефанов, Ивета Монева
ДДС №: BG200946013

Опровержение

Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в целия уебсайт, по отношение на нейната коректност, пълнота, актуалност, качество и за съдържанието на трети страни, чиито интернет страници съдържат връзки от тази страница.

Информацията на този уебсайт е само за потребителска информация и за лична употреба. Размножаването, модифицирането и разпространението на информация и / или данни, по-специално текстове, части от текстове или изображения, не е разрешено без предварителното писмено съгласие на Герлах Кастъмс Сървисиз ЕООД. Неразрешеното размножаване, възпроизвеждане или предаване на отделно съдържание или пълни страници ще бъде преследвано по наказателно и гражданско право.